Konferens och möte

Kroppen är skapt för rörelse. Konferenser verkar ofta vara det motsatta. Vi vet att fysisk aktivitet är en förutsättning även för prestationen runt konferensbordet, så räkna med att ta ut svängarna, syresätta blodet och utmana kroppen i precis den mängd du vill och orkar. Naturen runt våra anläggningar ger de perfekta förutsättningarna.

Antal personer

Upplevelser

Laddar

Björkhaga Hotell & Konferens

Hestraviken

Hooks Herrgård

Isaberg Höganloft

Västanå Slott

Wallby Säteri