Hotel Ullinge

På Hotel Ullinge vid Södra Vixens strand finner du atmosfären och naturen som gör det lätt att fokusera på det som är viktigt. Här har människor valt att bo ända sedan stenåldern, för närheten till jakt och fiske, men också för den läkande kraften in den milsvida utsikten. Planera ditt möte med tillgång till läget, lugnet och den goda maten.

Specifikationer

  • Konferensrum 7 st
  • Grupprum 3 st
  • Största lokal 100 pers
  • Bäddar 94 st
  • Rum 34 st
  • Restaurang/festlokal 250 pers

Läs mer om Hotel Ullinge på:

www.ullinge.se

Hotel Ullinge, 575 96 Eksjö
+46 (0)381-810 60
Info@ullinge.se